آوای شمال
 • گزیده اخبار :
 • جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰ , Friday 3 December 2021
  avayeshomal.ir
  آرشیو سایت

 • کد مطلب : 104645
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • تاریخ انتشار خبر : ۲۴ شهریور, ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۳
 • شما اینجا هستید :فرهنگی > فضای مجازی
 •   

  تعبیر خواب سیل چیست؟

  به گزارش آوای شمال؛

  آوای‌شمال/یکی از بلایای طبیعی که به شرط احترام گذاشتن به طبیعت می‌توان تا اندازه‌ای از وقوع آن جلوگیری کرد با نام سیل شناخته می‌شود. این اتفاق برخی از مواقع در عالم خواب نیز رخ می‌دهد.

  تعبیر خواب سیل چیست؟

  امام جعفر صادق (ع) فروده است: دیدن سیل در خواببر چهار وجه است. دشمنی بزرگ، پادشاهی ستمگر، لشگر غالب و پیروز و فتنه و بلا.

  از نظر ابن سیرین دیدن سیل به خواب، دلیل بر دشمنی بزرگ بود یا پادشاهی ظالم. اگر (کسی) در خواب بیند با سیل در کوشش بود، دلیل که با دشمنی درافتد. اگر بیند از سیل بیرون آمد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. دیدن سیل درخواب در ملک سردسیر، دلیل غم و اندوه بود و در گرمسیر، دلیل منفعت و شادی بود. اگر بیند که سیل به خانه یا به کوچه درشد، دلیل گشایش است.

  تعبیر خواب سیل چیست؟

  جابر مغربی گوید: اگر (کسی) در خواب بیند سیل درجایی خرابی کرد، دلیل که مردم آنجا را از پادشاه منفعت رسد.
  مطیعی طهرانی معتقد است چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می‌افتد بزرگ و سهمگین که خطر آفرین است و طبعاً نمی‌تواند از هیچ جهت خوب و مفید باشد.

  برچسب ها :

  نظرات