آوای شمال
 • گزیده اخبار :
 • شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ , Saturday 19 June 2021
  avayeshomal.ir
  آرشیو سایت

 • کد مطلب : 103028
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • تاریخ انتشار خبر : ۸ خرداد, ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۰
 • شما اینجا هستید :اقتصادی
 •   

  رشد ۶۰٫۵ درصدی تورم محصولات زراعی و باغی و دامداری + جدول

  به گزارش آوای شمال؛

  آوای شمال/ گزارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (تعدیل یافته) فصل زمستان ١٣٩٧ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

  شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل نرخ تورم سالانه ۴٧,٨ درصد افزایش یافته است.

  شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی برمبنای ١٠٠=١٣٩٠ در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ٣۶٨,۵ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل تورم نقطه به نقطه ۶٠.۵ درصد افزایش یافته است. شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل نرخ تورم سالانه ۴٧.٨ درصد افزایش یافته است.

  شاخص زراعت و باغداری

  شاخص “زراعت و باغداری” در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ٣١۶,٩ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٢.٠ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل ۴۵.۴ درصد افزایش است.

  شاخص گروه “غلات” در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ۴٣١,۵ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٠.۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ٢٨.۶ درصد افزایش است.

  شاخص گروه “میوه ها و میوه های آجیلی” در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ٢٣٢,٨ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩.۴ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵۴.۴ درصد افزایش است.

  شاخص گروه “سبزیجات” در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ۴۶٠,٢ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٠۴.٧ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵١.٨ درصد افزایش است.

  شاخص گروه “موادخام طبقه بندی نشده” در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ٢۶۵,٩ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٩.٣ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣۴.٢ درصد افزایش است.

  شاخص دامداری سنتی

  شاخص “دامداری سنتی” در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ۴٧٩,۵ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩۶.٩ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ۵٣.٠ درصد افزایش می باشد.

  شاخص گروه “پرورش بز و بزغاله ” در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ۵۵٨,٨ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣٨.۶ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٧١.٩ درصد افزایش است.

  شاخص گروه “پرورش گاو و گوساله سنتی” در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ۴٨١,١ است که نسبت به فصل مشابه سال ١٠۴.۴ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵۶.٢ درصد افزایش است.

  شاخص گروه “گوسفند و بره” در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ۵۶۵,٨ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣٧.۶ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٧٣.۴ درصد افزایش دارد.

  شاخص گروه “سایر محصولات حیوانی” در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ٣٧١,٣ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴١.٨ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٢۶.۶ درصد افزایش است.

  برچسب ها :

  نظرات