سونامی کمبود نیروی انسانی در مدارس استثنایی

چاپ

آوای شمال/ مجید قدمی رئیس سازمان مدارس استثنایی کشور در نشست خبری به مناسبت اجرای برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان خرداد۹۸ در خصوص تفاوت در آمارهای اعلام‌شده مبنی بر سنجش‌های صورت‌گرفته گفت: این تفاوت‌ها به دلیل مناطقی است کi در آن مناطق نتوانستیم سنجش اعلام کنیم. به‌طور مثال مناطق صعب‌العبور و محروم از مواردی هستند که نمی‌توان در برخی از آنها سنجش انجام داد. همچنین تعدادی وجود دارند که سنجش نخواهند شد.

وی در مورد مشکل نیروی انسانی موجود در سازمان مدارس استثنایی کشور افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: مشکل شدید نیروی انسانی متخصص داریم و با یک سیل عظیم بازنشستگی روبه‌رو هستیم؛ خروجی ما بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر در سال و ورودی به این سازمان ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر توسط دانشگاه فرهنگیان است. حتماً باید بیش از ۵۰۰ نفر استخدام آزاد نیروی انسانی داشته باشیم.

رئیس سازمان مدارس استثنایی کشور در ادامه اضافه کرد:‌ در شرایط کنونی بازنشستگی را به تاخیر می‌اندازیم و از بازنشستگان در محدوده قانون در مدارس استفاده می‌شود. ما به راحتی نمی‌توانیم معلم تربیت کنیم و همچنین به راحتی هر کس نباید سر کلاس درس ما حاضر شود. لذا توصیه ما این است یا بازنشستگی را به تعویق بیندازند یا نیروی انسانی جذب کنند.

قدمی خاطرنشان کرد: ما پیگیر جذب نیرو هستیم و درخواست کرده‌ایم بیش از ۱۰۰۰ مجوز به ما ارائه کنند تا بتوانیم مشکل را برطرف کنیم.

وی درباره زمان برگزاری سنجش گفت: با اعلام آمادگی استان‌ها این طرح انجام می‌شود و از بین ۲۰ تا ۲۵ خرداد تا ۳۱ شهریور صورت می‌گیرد و نزدیک به ۲۰ هزار نفر از ۲۰۰۰ پایگاه حضور خواهند یافت و ما در هر مکانی که شرایط باشد پایگاه سنجش را ایجاد می‌کنیم و باید فیزیک ساختمان و فضا برای ارزیابی‌های بینایی، شنوایی و… مناسب باشد.

رئیس سازمان مدارس استثنایی کشور با اشاره به این‌که باید استانداردها توسط مدیران تأیید‌شده رعایت شود، افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: اجازه کار طبق رعایت اصول به استان‌ها داده شده و پس از ماه رمضان کار آغاز خواهد شد.

قدمی در ارتباط با این‌که اتباع در طرح سنجش قرار می‌گیرند یا خیر، اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اتباع و فرزندان رهاشده چون شناسنامه ندارند، نامه‌ای دریافت می‌کنند و طبق اثر انگشت کدی برای آنان در سامانه سنا برای آنها تعیین می‌شود. همچنین برخی از این افراد زمانی که به فرزندخواندگی درمی‌آیند شناسنامه دریافت می‌کنند و برای سنجش آنان مشکلی وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به این‌که ۱۸۹۰ نفر از افراد نابینا، کم‌بینا، ناشنوا یا کم‌شنوا و همچنین افراد دارای مشکل جسمی و حرکتی در سیستم وارد شده‌اند، افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: ما برای این افراد آموزش تلفیقی در سیستم پیش‌بینی کردیم؛ مدارس عادی در این طرح «پذیرا» و مدارس استثنایی «پشتیبان» نام گرفته‌اند و اگر نیازی در مدارس استثنایی وجود داشته باشد، توسط نیروهای مدارس عادی حمایت می‌شوند و معلمان باید روش‌های اولیه تدریس به دانش‌آموزان استثنایی را آموزش ببینند.

رئیس سازمان مدارس استثنایی کشور اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای افرادی که اختلال زبانی ایجاد می‌شود، به‌طور مثال در مناطق دوزبانه که کودک درگیر زبان فارسی نشده، با مجموعه‌ای از کتب مواجه می‌شود که دانش‌آموز را دچار اختلال یادگیری می‌کند.

قدمی خاطرنشان کرد: این اقدام کار سنگینی است ولی با حضور تیم‌های تخصصی روانشناسی و کار پژوهشی باید اقدامات انجام شود.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ما بنا داریم در هر استان یک مرکز اوتیسم داشته باشیم و اکنون ۲۵ مرکز وجود دارد، نه به این منظور که در سایر استان‌ها اقدامی نشود، بلکه ساختمانی برای رسیدگی به اوتیسمی‌ها وجود دارد. تیم تخصصی برای تمامی پایه‌های اوتیسم تولید محتوا کرده که معلمان طی آموزش با مشکل مواجه نشوند.

رئیس سازمان مدارس استثنایی کشور با اشاره به این‌که ۱۲۰ نفر از بیماران اوتیستیک که بهره هوشی عادی دارند و در کلاس‌های عادی حضور می‌یابند، گفت:‌ تنها گروهی از دانش‌آموزان و بیماران که از خانواده‌های تحصیلکرده و دارای مدارک بالا مانند پزشکی هستند، همین دانش‌آموزان اوتیسمی هستند و همین موضوع باعث شده تا خانواده‌ها مطالبه داشته باشند، اما متأسفانه دانشگاه‌ها محتوای غنی برای بیماران اوتیسم تولید نکرده‌اند و ما برای تولید محتوا در تیم تخصصی کشور در حال پیشبرد اقدامات هستیم.

در ادامه این جلسه رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: در کارگروهی که وزیر آموزش و پرورش برای آموزش کارآمد زبان فارسی تشکیل دادند تلاش شده در زمینه مدارس استثنایی کار شود و آمادگی درک مطلب و ایجاد ارتباط به زبان معیار مسئله مهمی است که ما امیدواریم در سنجش و غربالگری علاوه بر رسیدگی به وضعیت سنجش‌شونده راحتی در تکلم زبان فارسی را ایجاد کنیم.