خانواده ۷۰درصد زندانیان مستاجرند/۵۶درصد فاقد شغل

چاپ

آوای شمال/اصغر جهانگیر در بیست و یکمین جشن حمایت افزود: خانواده‌های زندانیان به دلیل اینکه سرپرست خانواده حضور ندارد، دچار تنگناهای معیشتی می‌شوند.

وی با بیان اینکه بیش از ۶٣ هزار خانواده زندانیان تحت حمایت قرار دارند، اظهارداشت: برای کاهش طلاق بین خانواده زندانیان همچنین در خصوص افت تحصیلی و جلوگیری از ترک تحصیل فرزندان خانواده های زندانیان اقداماتی انجام شده است.

جهانگیر گفت:٧١ هزار خانواده در سال گذشته از خدمات سازمان زندان ها شامل کمک های نقدی و غیر نقدی بهره‌مند شدند.

رئیس سازمان زندانها یادآور شد: ٨٣ هزار نفر از زندانیان آزاد شده تحت حمایت قرار دادیم تا در اجتماع رها نشود زیرا حتی زندانیانی که آموزش دیده اند نیز به دلیل برچسب در جامعه باید حمایت شوند.

جهانگیر اضافه کرد: با کمک خیران و بدون کمک های دولتی توانستیم به خانواده های زندانیان آموزشی های مهارت های زندگی را یاد دهیم.

وی افزود:٢٠ درصد از خانواده های زندانیان با مشکلات بسیاری روبرو هستند و دچار فروپاشی خانواده می شوند.

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: طبق آمار، ٧٠ درصد از خانواده زندانیان فاقد منزل شخصی هستند و در منازل استیجاری یا اقوام سکونت دارند همچنین ٨۴ درصد از همسران زندانیان از سواد پایین و تحصیلات کم بهره‌مند هستند و نیاز به آموزش دارند.

جهانگیر افزود: ۵۶ درصد خانواده زندانیان فاقد شغل و درآمد هستند و به توانمندسازی نیاز دارند؛ در این خصوص براساس تفاهم نامه ای که با کمیته امداد امام خمینی منعقد شده است، ٣٠ هزار خانواده زندانیان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.

وی درباره سن فرزندان زندانیان گفت: ٣٠ درصد این فرزندان در مقطع ابتدایی هستند و نیاز به مهر و محبت و حمایت دارند.