آوای شمال
 • گزیده اخبار :
 • شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ , Saturday 12 June 2021
  avayeshomal.ir
  آرشیو سایت

 • کد مطلب : 102273
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • تاریخ انتشار خبر : ۱۶ اردیبهشت, ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۶
 • شما اینجا هستید :اقتصادی
 •   

  تولید گوشت قرمز زمستان گذشته ۲۳ درصد کاهش یافت

  به گزارش آوای شمال؛

  آوای شمال/در فصل زمستان ١٣٩٧ تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور به ۸۱٫۵ هزارتن رسید.

  بر اساس نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران، گوشت گاو و گوساله با ۴٧,١ هزار تن، ۵٧.٩ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است.

  گوسفند و بره با ٢۶.۴ هزار تن، بز و بزغاله با ۵.٨ هزار تن و سایر انواع دام‌ها با ٢.١ هزار تن، به‌ترتیب ٣٢.۴ درصد، ٧.٢ درصد و ٢.۶ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده‌اند.

  گزیده نتایج فصل زمستان آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های کشور از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های کشور در فصل زمستان ۱۳۹۷ جمعاً ٨١,۵ هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

  بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۴٧,١ هزار تن، ۵٧.٩ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است. گوسفند و بره با ٢۶.۴ هزار تن، بز و بزغاله با ۵.٨ هزار تن و سایر انواع دام‌ها با ٢.١ هزار تن، به‌ترتیب ٣٢.۴ درصد، ٧.٢ درصد و ٢.۶ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده‌اند.

  مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های کشور در زمستان سال ۱۳۹۷ با عملکرد فصل مشابه سال ۱۳۹۶ نشان‌دهنده کاهش ٢٣درصدی مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. کاهش مقدار تولید گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل برای گوسفند و بره ٣۴ درصد، برای بز و بزغاله ۱۶ درصد، برای گاو و گوساله ۱۵ درصد، برای گاومیش و بچه گاومیش ١۴ درصد، و برای شتر و بچه شتر ۴٩ درصد بوده است.

  نتایج حاصل از این طرح نشان می‌دهد که تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌ها در اسفند ماه نسبت به بهمن همین سال بیش از ١٨ درصدافزایش داشته است.

  برچسب ها :

  نظرات