آوای شمال
 • گزیده اخبار :
 • پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ , Thursday 17 January 2019

  ابزار هدایت به بالای صفحه

  avayeshomal.ir
  آرشیو سایت

 • کد مطلب : 98171
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • تاریخ انتشار خبر : ۱۸ بهمن, ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۰
 • شما اینجا هستید :اجتماعی
 •   

  ارزش‌یابی معیارهای هویت اسلامی- دینی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی از منظر مقام معظم رهبری در محتوای برنامه درسی رشته‌های علوم انسانی

  هدف کلی از انجام پژوهش حاضر، ارزش­یابی معیارهای هویت اسلامی-دینی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی از منظر مقام معظم رهبری در محتوای برنامة درسی رشته‌های علوم انسانی است.

  آوای شمال/ هدف کلی از انجام پژوهش حاضر، ارزش­یابی معیارهای هویت اسلامی-دینی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی از منظر مقام معظم رهبری در محتوای برنامه درسی رشته‌های علوم انسانی است. این پژوهش جزء پژوهش­های ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی و مدل الگوسازی بوده که در دو مرحله کیفی و کمی اجرا شده است. در مرحله کیفی سؤالات بیست­گانه مقام معظم رهبری در چهار بعد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فردی در زمینه سبک زندگی اسلامی-دینی تقسیم‌بندی شده‌اند. بر این اساس پرسش­نامه تنظیم گردیده و در مرحله کمی به بررسی میزان تناسب محتوای برنامه درسی دوره کارشناسی رشته‌های علوم انسانی با هر یک از این ابعاد پرداخته شده است. جامعه آماری بخش کمی مطالعه حاضر را تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته‌های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ به تعداد ۴۱۸۱ نفر تشکیل داده‌اند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۳۵۲ نفر برآورد شده است. با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و با در نظرگرفتن احتمال عدم مشارکت برخی از دانشجویان، تعداد ۵۰۰ پرسشنامه در بین دانشجویان توزیع گردید که از این تعداد، ۴۰۰ پرسش­نامه بازگردانده شدند که از اطلاعات همگی آنها در تحلیل‌ها استفاده شده است. نتایج نشان داد که تناسب محتوای برنامه درسی دوره کارشناسی رشته‌های علوم انسانی در هر یک از ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فردی معیارهای هویت اسلامی-دینی از منظر مقام معظم رهبری، کمتر از حد مطلوب است. همچنین محتوای برنامه درسی دوره کارشناسی رشته های علوم انسانی با بعد اجتماعی معیارهای هویت اسلامی-دینی از منظر مقام معظم رهبری، بالاترین و با بعد فردی کمترین تناسب را داشت.

  کلیدواژه ها: ارزش‌یابی؛ هویت اسلامی ـ دینی؛ محتوا؛ برنامه درسی؛ سبک زندگی

   

  برچسب ها :

  نظرات