آوای شمال
 • گزیده اخبار :
 • شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ , Saturday 16 February 2019

  ابزار هدایت به بالای صفحه

  avayeshomal.ir
  آرشیو سایت

 • کد مطلب : 97881
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • تاریخ انتشار خبر : ۱۵ بهمن, ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۴
 • شما اینجا هستید :اجتماعی
 •   

  تجربۀ زیستۀ تک‏ فرزندان از تک‌فرزندی: مطالعۀ دختران بالای ۱۸ سال

  این پژوهش با اتخاذ رویکرد پدیدارشناسی به توصیف تجربۀ زیستۀ تک ‏فرزندان ساکن شهر تهران می ‏پردازد.

  آوای شمال/ آمارها حاکی از کاهش میزان باروری به زیر سطح جایگزینی است. به ‏‏موازات این روند کاهنده، شاهد افزایش نسبت خانواده‏ های تک‏ فرزند هستیم. این تغییر در ساختار خانواده و کاهش تعداد فرزند، تغییر در روابط درونی خانواده و شیوه زندگی تک‏ فرزند را به ­همراه دارد که ‏به‌منزلۀ پدیده‌ای اجتماعی باید دقیقاً مطالعه شود. مطالعات موجود بیشتر بر تبیین‏ های کمّی تغییر رفتار باروری تمرکز کرده و معنای این رفتار‏ها کمتر شناخته‏ شده است. همچنین، معدود مطالعاتی که درباره تک‏ فرزندی انجام شده پیش‌فرض‌های «چرایی» دارد؛ بسیار مهم است که «ماهیت» تک ‏فرزندی شناسایی شود. این پژوهش با اتخاذ رویکرد پدیدارشناسی به توصیف تجربۀ زیستۀ تک ‏فرزندان ساکن شهر تهران می ‏پردازد. داده‏ ها از طریق مصاحبۀ عمیق با بیست تک‏ فرزند دختر بالای ۱۸ سال با نمونه ‏گیری هدفمند جمع ‏آوری و با استفاده از تکنیک شش‌مرحله‏ ای اسمیت تحلیل شد. از تحلیل داده ‏ها دوازده مضمون استخراج شد. این تم‏ها عبارت‌اند از: حکمرانی در خانواده، در حسرت موقعیت دیگری، توقعات افراطی، تنهایی: فقط خودتی و خودت، نیاز به حمایت خانوادگی، در جست‌وجوی جبران، پیوند اعتباری، ضعف در روابط احساسی، نگرانی‏ های مخرب، برخورد تربیتی والدین، تعدیل خود و مواجهه با باورهای کلیشه‏ ای. یافته‏ های این مطالعه توانست تصویری روشن از تجربۀ تک‏ فرزندی ارائه دهد. در یک نتیجه‏ گیری کلی، تجربۀ زیستۀ کنش‌گران نشان می‏ دهد که تک‏ فرزندها معمولاً به لحاظ مهارت‌های زندگی و توانمندی‏ های فردی، متفاوت‌اند و این تفاوت اغلب خود را به صورت افراط یا تفریط نشان می ‏دهد. البته باید توجه داشت که تک‌فرزندها به دلیل فقدان تضاد منافع معمولاً از امکانات و رفاه بیشتری برخوردارند که این خود سبب ظهور برخی مضمون‏ های اختصاصی پیش‏گفته می‏شود.

  کلیدواژه ها: پدیدارشناسی؛ تجربه زیسته؛ تک‏فرزندی؛ تهران

  نویسندگان:

  جواد شجاعی: دانشجوی دکتری جامعه‏ شناسی دانشگاه اصفهان

   بهجت یزدخواستی: دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

  فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) – دوره ۱۵، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۶٫

   

  برچسب ها :

  نظرات