حسن زاده: در صدور آرا نظر شخصی اعمال نمی‌شود

چاپ

آوای شمال/ اسماعیل حسن زاده در خصوص رأی محرومیت جاسم کرار از سوی کمیته انضباطی گفت: به مدت دو هفته به دلیل مسافرت و پس از آن کسالتی که برایم بوجود آمد، در فدراسیون حضور نداشتم. مسلماً با توجه به آئین نامه در غیاب رئیس کمیته انضباطی جلسات با حضور معاون یا فرد ارشد کمیته تشکیل می شود که این اقدام انجام شد و پرونده این بازی و اتفاقات انجام گرفته در آن از جمله تخلفات جاسم کرار توسط همکاران من مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی این دیدار صادر شد. لازم به ذکر است که آرای کمیته انضباطی بدون هیچ غرض شخصی با افراد حقیقی و حقوقی صادر می شود.

وی افزود: کمیته انضباطی فدراسیون هفته گذشته جاسم کرار بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران را به دلیل تخلفاتی که انجام داده است، از همراهی تیمش در دو دیدار محروم و پنج میلیون ریال جریمه کرد.

در ادامه مدیریت وکادر فنی تیم فوتبال استقلال علیرغم اینکه این رای قطعی اعلام شده و قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف نیست، درخواست خود را از سوی مقامات فدراسیون مبنی بر تجدید نظرخواهی ویژه به کمیته انضباطی ارائه کردند و همکاران من مجدداً به این پروندگی رسیدگی کردند و مطابق مقررات نتیجه آن اعلام خواهد شد.