بازپرداخت ۲۰۰ میلیونی به سپرده‌گذاران فرشتگان در موسسه کاسپین

چاپ

آوای شمال/ روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد سپرده گذاران محترم می توانند به منظور تعیین تکلیف سپرده خود مطابق برنامه زمان‌بندی که در وب سایت موسسه اعتباری کاسپین اعلام خواهد شد، به شعب منتخب، مراجعه و نسبت به افتتاح حساب و تعیین تکلیف سپرده خود اقدام کنند.

دارندگان سپرده‌های تا سقف یک میلیارد ریال نیز می‌توانند همچنان برای تعیین تکلیف سپرده‌های خویش، به شعب موسسه کاسپین مراجعه کنند.

مبالغ پرداختی به سپرده گذاران محترم مانند گذشته به صورت علی الحساب بوده و تسویه حساب نهایی نیز پس از شناسایی، ارزیابی و انتقال تمام دارایی های تعاونی منحله فرشتگان به موسسه اعتباری کاسپین صورت خواهد گرفت.