المانی در وسط میدان انقلاب نصب نمی‌شود/ المان سابق میدان در ابتدای خیابان آزادی نصب شد

چاپ

آوای شمال/ عیسی علیزاده در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش فارس در خصوص آخرین تصمیمات صورت گرفته برای المان میدان انقلاب، گفت: المان قبلی میدان انقلاب را در ابتدای خیابان آزادی نصب کرده‌ایم و قرار نیست دیگر المانی روی سازه کره‌ای شکل نصب شود.

رئیس سازمان زیباسازی شهر تهران ادامه داد: برای میدان انقلاب بررسی‌های کارشناسی فراوانی صورت گرفت و معماری فعلی آن برگرفته از معماری اسلامی است.

وی در پاسخ به پرسش دیگر فارس مبنی بر اینکه قرار بود برای میدان انقلاب المان جدیدی طراحی شود، گفت: متناسب با سازه ۵ المان نهایی شد ولی المان‌ها در شورای سیاست‌گذاری که متشکل از نماینده شورا، معماری و شهرداری بود هیچ کدام از المان‌ها انتخاب نشد و شورای سیاست‌گذاری اعلام کرد این المان‌ها قابلیت اجرا ندارند.

به گفته علیزاده، به ۵ اساتید معروف سفارش المان دادیم و حتی گفتیم ماکت‌هایی بسازند، قرارداد بستیم، هزینه دادیم ولی هیچ کدام از المان‌ها در شورای سیاست‌گذاری انتخاب نشد.

وی تأکید کرد: سازه گنبدی شکل وسط میدان مقاومت نصب المان دیگری را ندارد، گفت: قطعاً المان به معنی مجسمه نیست و قرار است سازه به همین شکل باقی بماند.