ظریف سالروز آزادسازی جنوب لبنان را به سید حسن نصرالله تبریک گفت

چاپ

آوای شمال/ محمد جواد ظریف در این پیام به جبران باسیل وزیر خارجه لبنان و سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله، هفدهمین سالروز خروج نیروهای اشغالگر از جنوب لبنان و عید مقاومت و پیروزی را تبریک گفت.

رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۸۲ به لبنان حمله کرد و نیمی از کشور را به اشغال خود در آورد و لبنانی ها توانستند با مبارزه بی امان، نیروهای اشغالگر را در سال ۲۰۰۰ به عقب نشینی و خروج از جنوب لبنان وادار کنند.