آوای شمال(طبرستان)
 • گزیده اخبار :
 • یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ , Sunday 13 October 2019
  avayeshomal.ir
  آرشیو سایت

 • کد مطلب : 76592
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • تاریخ انتشار خبر : ۴ خرداد, ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۰
 • شما اینجا هستید :سیاسی
 •   

  آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 16 شهرستان استان تهران منتشر شد.

  ای ۱۶ شهرستان استان تهران به ۴ نامزد ریاست جمهوری به تفکیک + جدول

  آوای شمال/آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ۱۶ شهرستان استان تهران منتشر شد. در جداول زیر آمار آرای ۴ نامزد ریاست جمهوری به تفکیک هر ۱۶ شهرستان استان تهران آمده که در ادامه می خوانید: جدول شماره ۱) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست […]

  آوای شمال/آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ۱۶ شهرستان استان تهران منتشر شد.

  در جداول زیر آمار آرای ۴ نامزد ریاست جمهوری به تفکیک هر ۱۶ شهرستان استان تهران آمده که در ادامه می خوانید:

  جدول شماره ۱) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان تهران

  ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
  ۱ ۵۵۰۰۰۰۰ ۳۶۸۶۹۶۱
  ۲ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۲۵۸۸۲۰۰ درصد نسبت به کل آراء ۷۰/۱۹
  ۳ تعداد آرای آقای سید آقای سیدابراهیم رئیسی ۹۶۹۲۱۸ درصد نسبت به کل آراء ۲۶/۲۸
  ۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم ۴۵۶۵۹ درصد نسبت به کل آراء ۱/۲۳
  ۵ تعداد آرای آقای سید مصطفی هاشمی‌طبا ۱۶۸۱۷ درصد نسبت به کل آراء ۰/۴۵

  جدول شماره۲) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان اسلامشهر

  ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
  ۱ ۳۶۳۹۴۶ ۲۶۶۲۲۲
  ۲ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۱۵۱۸۷۳ درصد نسبت به کل آراء ۵۷
  ۳ تعداد آرای آقای سید آقای سیدابراهیم رئیسی ۱۰۰۲۷۹ درصد نسبت به کل آراء ۳۷/۶۶
  ۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم ۴۵۴۲ درصد نسبت به کل آراء ۱/۷۰
  ۵ تعداد آرای آقای سید مصطفی هاشمی‌طبا ۱۴۱۴ درصد نسبت به کل آراء ۰/۵۳

  جدول شماره ۳) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان بهارستان

  ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
  ۱ ۳۳۸۸۶۶ ۲۱۷۰۴۵
  ۲ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۱۰۷۱۴۸ درصد نسبت به کل آراء ۴۹/۳۶
  ۳ تعداد آرای آقای سید ابراهیم رئیسی ۹۸۶۱۹ درصد نسبت به کل آراء ۴۵/۳۵
  ۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم ۳۴۵۷ درصد نسبت به کل آراء ۱/۵۹
  ۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا ۱۲۳۷ درصد نسبت به کل آراء ۰/۵۶

  جدول شماره ۴) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان پاکدشت

  ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
  ۱ ۱۸۹۲۹۳ ۱۳۹۸۰۱
  ۲ تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی ۷۲۳۵۳ درصد نسبت به کل آراء ۵۱/۷۵
  ۳ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۶۰۵۴۶ درصد نسبت به کل آراء ۴۳/۳۰
  ۴ تعداد آرای آقای سیدمصطفی میرسلیم ۱۷۷۱ درصد نسبت به کل آراء ۱/۲۶
  ۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا ۱۲۲۳ درصد نسبت به کل آراء ۰/۸۷

  جدول شماره ۵) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان پردیس

  ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
  ۱ ۱۲۷۷۳۰ ۸۶۹۸۸
  ۲ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۵۴۴۷۵ درصد نسبت به کل آراء ۶۲/۶۲
  ۳ تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی ۲۸۴۱۲ درصد نسبت به کل آراء ۳۲/۶۶
  ۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم ۱۱۹۶ درصد نسبت به کل آراء ۱/۳۷
  ۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا ۵۴۰ درصد نسبت به کل آراء ۰/۶۲

  جدول شماره ۶)آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان پیشوا

  ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
  ۱ ۴۹۷۸۵ ۳۹۰۷۶
  ۲ تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی ۲۰۹۸۳ درصد نسبت به کل آراء ۵۳/۶۹
  ۳ تعداد آرای آقای  حسن روحانی ۱۶۰۸۰ درصد نسبت به کل آراء ۴۱/۱۵
  ۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم ۶۳۷ درصد نسبت به کل آراء ۱/۶۳
  ۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا ۲۷۶ درصد نسبت به کل آراء ۰/۷۰

  جدول شماره ۷) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان دماوند

  ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
  ۱ ۱۰۱۴۲۴
  ۲ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۶۳۶۹۷ درصد نسبت به کل آراء ۶۲/۸۰
  ۳ تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی ۳۲۵۸۸ درصد نسبت به کل آراء ۳۲/۱۳
  ۴ تعداد آرای آقای سیدمصطفی میرسلیم ۱۲۸۹ درصد نسبت به کل آراء ۱/۲۷
  ۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا ۴۶۹ درصد نسبت به کل آراء ۰/۴۶

  جدول شماره ۸) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان رباط کریم

  ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
  ۱ ۱۳۰۳۶۹ ۱۱۹۷۶۴
  ۲ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۶۲۵۷۶ درصد نسبت به کل آراء ۵۲/۲۴
  ۳ تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی ۵۰۹۶۶ درصد نسبت به کل آراء ۴۲/۵۵
  ۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم ۱۷۶۲ درصد نسبت به کل آراء ۱/۴۷
  ۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا ۶۴۵ درصد نسبت به کل آراء ۰/۵۳

  جدول شماره ۹) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ری

  ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
  ۱ ۳۴۲۰۹۴
  ۲ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۱۸۶۸۳۱ درصد نسبت به کل آراء ۵۴/۶۱
  ۳ تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی ۱۳۷۲۶۱ درصد نسبت به کل آراء ۴۰
  ۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم ۴۹۸۷ درصد نسبت به کل آراء ۱/۵۴
  ۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا ۱۸۹۰ درصد نسبت به کل آراء ۰/۵۵

  جدول شماره ۱۰) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان شمیرانات

  ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
  ۱ ۳۵۲۴۰۸
  ۲ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۲۷۴۱۲۵ درصد نسبت به کل آراء ۷۷/۷۸
  ۳ تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی ۶۸۷۲۰ درصد نسبت به کل آراء ۱۹/۵
  ۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم ۳۱۸۳ درصد نسبت به کل آراء ۰/۹۰
  ۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا ۱۲۲۲ درصد نسبت به کل آراء ۰/۳۴

  جدول شماره ۱۱ ) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان شهریار

  ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
  ۱ ۴۲۳۶۹۹ ۳۰۸۰۵۹
  ۲ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۱۸۵۵۷۰ درصد نسبت به کل آراء ۶۰/۲۳
  ۳ تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی ۱۰۷۷۱۴ درصد نسبت به کل آراء ۳۴/۹۶
  ۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم ۴۰۸۹ درصد نسبت به کل آراء ۱/۲۳
  ۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا ۱۴۴۴ درصد نسبت به کل آراء ۰/۴۶

  جدول شماره ۱۲) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان فیروزکوه

  ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
  ۱ ۳۵۱۵۰
  ۲ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۲۲۴۰۲ درصد نسبت به کل آراء ۶۳/۷۳
  ۳ تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی ۱۱۰۰۷ درصد نسبت به کل آراء ۳۱/۳۱
  ۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم ۴۰۰ درصد نسبت به کل آراء ۱/۱۳
  ۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا ۱۵۳ درصد نسبت به کل آراء ۰/۴۳

  جدول شماره ۱۳) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان قدس

  ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
  ۱ ۱۹۵۶۰۲ ۱۲۲۸۴۷
  ۲ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۷۴۰۸۰ درصد نسبت به کل آراء ۶۰/۳۰
  ۳ تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی ۴۳۲۷۶ درصد نسبت به کل آراء ۳۵/۲۲
  ۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم ۲۰۱۹ درصد نسبت به کل آراء ۱/۶۴
  ۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا ۶۶۹ درصد نسبت به کل آراء ۰/۵۴

  جدول شماره ۱۴) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان قرچک

  ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
  ۱ ۱۵۸۱۱۹ ۱۲۱۰۳۰
  ۲ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۵۹۳۲۳ درصد نسبت به کل آراء ۴۹
  ۳ تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی ۵۵۶۷۵ درصد نسبت به کل آراء ۴۶
  ۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم ۱۸۷۵ درصد نسبت به کل آراء ۱/۵۴
  ۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا ۷۶۲ درصد نسبت به کل آراء ۰/۶۲

  جدول شماره ۱۵) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ملارد

  ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
  ۱ ۲۴۷۵۰۲ ۱۵۴۱۰۵
  ۲ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۸۴۹۸۳ درصد نسبت به کل آراء ۵۵/۱۴
  ۳ تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی ۶۱۵۸۲ درصد نسبت به کل آراء ۴۱/۹۰
  ۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم ۲۳۲۶ درصد نسبت به کل آراء ۱/۵۰
  ۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا ۸۶۱ درصد نسبت به کل آراء ۰/۵۵

  جدول شماره ۱۶) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ورامین

  ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
  ۱ ۲۰۳۲۹۶ ۱۱۹۸۲۰
  ۲ تعداد آرای آقای حسن روحانی ۶۰۷۴۴ درصد نسبت به کل آراء ۵۰/۶۹
  ۳ تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی ۵۳۲۶۲ درصد نسبت به کل آراء ۴۴/۴۵
  ۴ تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم ۱۷۴۰ درصد نسبت به کل آراء ۱/۴۵
  ۵ تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا ۷۴۸ درصد نسبت به کل آراء ۰/۶۲

   

  برچسب ها :

  نظرات