نسخه طلایی نایکی برای کاپیتان توتی+تصاویر

چاپ

اوای شمال/کاپیتان توتی کاپیتان افسانه‌ای و تکرار نشدنی رم در آستانه بیست و پنجمین سال حضورش در آستانه سری آ با پیراهن رم قرار دارد.

توتی کاپیتان گرگ‌ها از سال ۱۹۸۹ برای اولین با در کالچو پا به توپ شد و همکنون با ۴۰ سال همچنان برای تیم پایتخت نشیین توپ می زند.

به همین مناسبت شرکت نایکی در کاری حرفه ای کفش‌های برای توتی طراحی و تولید و نام نسخه طلایی توتی بر روی آن گذاشته است.

قرار اس این نسخه تنها ۲۵۰۰ عدد تولید شود.