کنسرت آمریکایی یا موازنه ایرانی؟

چاپ

آوای شمال/ترامپ نه خودش قابل خواندن است، و نه افکار و اندیشه‌هایش. ترامپ در سپهر سیاست و امنیت، در واقع “یک آماتور فوق العاده حرفه‌ای است”.