توضیحات سخنگوی ناجا درباره رفتار «خودسرانه» دو مامور پلیس

چاپ

آوای شمال/«رفتار خودسرانه» دو تن از ماموران پلیس پایتخت در برخورد غیرقانونی با دو کارگر یک مجتمع تجاری با تاکید بر برخورد نیروی انتظامی با هرگونه رفتار خلاف قانون ماموران پلیس اظهار داشت: نیروی انتظامی متولی انجام ماموریت های پر اهمیتی است که انجام دادن هر یک از آنها با بهره گیری از کارکنان مومن، متعهد، توانمند، قانونگرا و پر انگیز میسور نخواهد شد. به ویژه، آنجا که سخن از ایجاد و بسط و گسترش «امنیت عمومی» و تلاش بی وقفه برای از میان راندن هر نوع کژکارکردی و ناهنجاری اجتماعی است.

سخنگوی ناجا با تاکید بر اهمیت بهره گیری از نیروهای سالم و صالح و انقلابی و حرفه ای در این سازمان گفت: به همین سبب، ناجا افزون بر ملحوظ داشتن ویژگی های مذکور در گزینش و تربیت و انتصاب و ارتقای یکایک کارکنان خویش، از همه ساز و کارهای «نظارتی» و «مراقبتی» هم بهره می جوید تا مانع از ظهور و بروز و وقوع هر گونه کژرفتاری از سوی کارکنان خود شده و یا در صورت وقوع از همان آغاز با «مداخله زود هنگام» مانع استمرار آن شود.

وی ادامه داد: متاسفانه علیرغم تمام تمهیدات در نظر گرفته شده هر از چند گاهی ممکن است در جامعه بزرگ نیروی انتظامی تعداد انگشت شمار و قلیلی از کارکنان، گام در راه رفتار غیر قانومند نهند و مرتکب کنشی شوند که مستوجب برخورد انتظامی و قضایی با آن است.

منتظرالمهدی با اشاره به اقدام غیرقانونی دو مامور پلیس در برخورد خودسرانه با دو کارگر یک مجتمع تجاری گفت: در این ماجرا هرچند کارگران این مجتمع تجاری به جهت اعمال غیراخلاقی خود مستوجب برخورد بودند ولی متاسفانه دو تن از کارکنان پلیس به تشخیص خود و بدون رعایت ضوابط و تشریفات قانونی برای مقابله با رفتار غیر اخلاقی دو کارگر این مجتمع تجاری و البته بنا به درخواست مدیران آن مجتمع، مرتکب یک «رفتار خودسرانه» شده و مبادرت به برخورد با آن دو کارگر کردند.

سخنگوی ناجا اضافه کرد: پلیس پایتخت بلافاصه پس از آگاهی از این موضوع و بررسی صحت و سقم آن، مبادرت به تشکیل پرونده برای دو مامور خاطی کرد و پس از تکمیل پرونده، آنان را در اختیار مراجع ذی صلاح قضایی قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: مدیران و فرماندهان ناجا همواره تاکید داشته و دارند که برای تحقق اهداف مشروع و قانونی لاجرم و الزاماً باید از «روش ها» و «ابزارهای» مشروع و قانونی بهره جست. چرا اینکه روش ها و ابزارهای غیر قانونی و آلوده ممکن است مشروعیت و تقدس اهداف را کم کرده و خود زمینه ساز کژکارکردی ها و مفسده های دیگری شوند.

منتظرالمهدی گفت: به همین سبب، ناجا هیچ نوع کژرفتاری و رفتار غیر قانونی کارکنان را حتی اگر انگیزه آن نامشروع نبوده باشد نیز برنمی تابد.

به گفته سخنگوی ناجا کارگران متخلف این مجتمع تجاری نیز مورد قضاوت دستگاه قضا قرار گرفتند.

انتهای پیام/