فیل ماهی خاویاری ۳۰۰ کیلویی در دام صیادان محمودآبادی

چاپ

آوای شمال/ صیادان شرکت وحدت شهرستان محمودآباد روز گذشته موفق شدند، فیل ماهی خاویاری عظیم الجثه به وزن تقریبی ۳۰۰ کیلوگرم را از دریای این شهرستان صید کنند.

گزارش تصویری: