سرپرست اداره ورزش و جوانان محمودآباد معرفی شد

چاپ

آوای شمال/ با حکم حبیب حسین‌زادگان مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، مهدی شعبان‌پور به سمت سرپرست اداره ورزش و جوانان محمودآباد منصوب شد.

این انتصاب با توجه به معرفی اسماعیل پهلوان رئیس پیشین اداره ورزش و جوانان محمودآباد به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر صورت گرفت.

اسماعیل پهلوان نزدیک به ۶ سال رئیس اداره ورزش و جوانان محمودآباد بود و در طی این مدت خدمات مناسبی در حوزه ورزش شهرستان ارائه کرد.

مهدی شعبان‌پور سرپرست جدید این اداره که اصالتی محمودآبادی دارد تا پیش از این معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان بود و سابقه ای ۲۲ ساله در دستگاه ورزش دارد.

در مراسم تودیع و معارفه رئیس پیشین و سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان محمودآباد،محمدی معاون توسعه منابع و پشتیبانی و سیفی رئیس حراست و سهرابی رئیس امور اداری اداره کل ورزش و جوانان مازندران و کارکنان اداره شهرستان نیز حضور داشتند.

 

گزارش تصویری: