نجات معجزه آسای راننده از داخل خودروی مچاله شده

چاپ

آوای شمال/ راننده ۲۷ ساله‌ای که در یکی از جاده‌ های لغزنده ایالات اورگون آمریکا خودرو اش بین ۲ کامیون ۱۸ چرخ مچاله شده بود، بدون حتی یک خراش جدی نجات پیدا کرد.

عکس‌هایی که از آقای وایتبی گرفته شده نشان می‌دهد ۲ خودروی سنگین ماشین او را به آهن‌ قراضه‌ای یک متری تبدیل کرده‌اند. گفتنی است در این تصادف زنجیره‌ای حدود ۵۰ خودرو صدمه دیدند.