ایجاد وحدت رویه در آموزش حقوق شهروندی و آموزه‌های حقوق بشر اسلامی

چاپ

آوای شمال/ «کاظم غریب آبادی» معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر از ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در آموزش حقوق شهروندی و آموزه‌های حقوق بشر اسلامی خبر داد و افزود: با توجه به جایگاه والای انسان در اسلام و حقوق شهروندی در قانون اساسی، ستاد حقوق بشر در نظر دارد با همکاری نهادهای ذیربط، فعالیت‌ها و اقدامات در این حوزه را در چارچوبی هماهنگ و هدفمند پیگیری کند.

وی اظهارداشت: آموزش ارزش‌ها و انگاره‌های حقوق بشری مندرج در قانون اساسی با تاکید آشکار بر آموزه‌های حقوق بشری قرآن کریم، سیره پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) از اهداف پیش روی ماست.

غریب آبادی افزود: دین مبین اسلام، ارزش ویژه‌ای برای کرامت انسان قائل است و بسیاری از حقوق در اسلام به صورت ذاتی از سوی خداوند متعال به انسان اعطاء شده است واسلام در حوزه حقوق بشر پیشرو است. بر همین اساس، ترویج آموزه‌های حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی که نقش ویژه‌ای در تحقیق و تعمیق جامعه‌ای قانون‌مدار، امن و با ثبات دارد، از راهبردهای اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر است.

معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر تاکید کرد: در حال حاضر اقدامات ارزنده‌ای در زمینه آموزش حقوق شهروندی و حقوق بشر اسلامی از سوی نهادها ودستگاه‌های ذیربط انجام شده است و ضرورت دارد اقدامات و فعالیت‌ها در این حوزه با هماهنگی، هدفمند و برنامه منسجم‌تری پیگیر شود.

غریب آبادی تولید محتوا و منابع معتبر و کارآمد منطبق با مفاهیم مندرج در قانون اساسی و آموزه‌های دینی را از پیش نیازهای ضروری پیگیری و اجرای این برنامه برشمرد.