بارش ۸ میلیارد پول نقد در جاده رامهرمز

چاپ

آوای شمال/ یک نیسان حامل ۸ میلیارد پول نقد در جاده بهبهان به رامهرمز تصادف کرده و باعث بارش ۸ میلیارد پول شده است. پولها با نیسان در آگاهی رامهرمز هستند. عکس ها توسط پرسنل پاسگاه سلطان آباد رامهرمز گرفته شده است.