اعلام زمان واریز یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰تومانی فروردین

چاپ

آوای شمال/ یارانه فروردین ماه سال ۹۵ ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
این یارانه شصت و دومین یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی خواهد بود که سرپرستان خانوار دریافت می کنند.