بازدید استاندار مازندران از ستاد انتخابات شهرستان محمودآباد

چاپ

آوای شمال/ ربیع فلاح جلودار در برنامه بازدید از ستادهای انتخاباتی سراسر استان مازندران از ستاد انتخاباتی شهرستان محمودآباد از نزدیک دیدار کرد.

استاندار مازندران با تأکید بر برگزاری انتخاباتی پرشور، مسئولان برگزاری انتخابات را به پرهیز از هرگونه جانبداری از کاندیداها و رعایت موازین قانونی به صورت یکسان برای تمامی نامزدها توصیه کرد.

یحیی یوسف پور نیز در حاشیه این بازدید از آمادگی کامل محمودآباد برای برگزاری دو انتخابات مهم پیش رو در این شهرستان خبر داد و گفت: تمامی امکانات مورد نیاز برای هیئت های مختلف برگزاری فراهم شده است تا شاهد حماسه حضور مردم در هفتم اسفند باشیم.

 

تصاویر این بازدید را ببینید: