آوای شمال(طبرستان)
 • گزیده اخبار :
 • پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸ , Thursday 14 November 2019
  avayeshomal.ir
  آرشیو سایت

 • کد مطلب : 4126
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • تاریخ انتشار خبر : ۲۱ دی, ۱۳۹۳ - ۰۷:۰۲
 • شما اینجا هستید :اجتماعی > اقتصادی > ایران و جهان > سیاسی
 •   

  مخالفت فراکسیون کارگری با تغییر قانون کار و بیمه کارگران

  آوای شمال/ در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مواد لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت. بر این اساس اصلاح دو ماده مهم از قانون کار و قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران در دستور بررسی نمایندگان قرار داشت. در صورت تصویب ماده […]

  آوای شمال/ در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مواد لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت.

  بر این اساس اصلاح دو ماده مهم از قانون کار و قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران در دستور بررسی نمایندگان قرار داشت.

  در صورت تصویب ماده ۱۶ الحاقی در مورد اصلاح ماده از قانون کار دیگر قرار داد دائمی با کارگران بسته نمی شد و همه قرار داد ها به صورت موقت با کارگران بسته می شد.

  قاضی پور و نمایندگان حامی کارگران در خواست حذف این ماده را ارائه دادند اما حذف و اصل این ماده به تصویب به تصویب نرسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.

  علاوه بر این طبق ماده الحاقی ۱۷ برای اصلاح قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران بود که در صورت تصویب نهایی آن بیمه کارگران طبق لیست کارفرما صورت می گرفت این قانون بر اساس نظر نمایندگان موجب شکل گیری طیفی از کارگران مخفی که در لیست بیمه ها حضور ندارند می شود.

  تعدادی از نمایندگان در جریان بررسی این ماده نیز پیشنهاد بازرسی از کارگاه ها توسط سازمان تامین اجتماعی را ارائه دادند تا از شکل گیری طبقه کارگران بدون بیمه خودداری شود اما این پیشنهاد به تصویب نرسید در پایان نمایندگان اصل و یا حذف این ماده را به تصویب نرساندند و این ماده الحاقی برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارسال شد.

  متن کامل این دو ماده به شرح زیر است: 

  ماده الحاقی ۱۶- اصلاحات زیر در قانون کار مصوب۲۹/۸/۱۳۶۹ صورت می‌پذیرد:

  الف- به ماده(۷) قانون، دو تبصره به شرح زیر الحاق می‌گردد:

  تبصره ۳- قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت نظرات تشکلهای کارگری و کارفرمایی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.

  تبصره ۴ ـ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

  ب- بند ذیل به عنوان بند(ح) به متن ماده(۱۰) قانون اضافه می‌شود:

  بند(ح) ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد

  پ- بند ذیل به عنوان بند(ز) به متن ماده(۲۱) قانون اضافه شود:

  بند(ز) ـ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده است.

  ت- متن زیر به عنوان بند(ح) به شرح زیر به ماده(۲۱) قانون الحاق می‌شود:

  بند(ح) ـ کاهش تولید ناشی از تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تغییر خط تولید، تغییر نوع محصول یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده(۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹

  ث- ماده(۲۵) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن عیناً ابقاء می‌شود:

  ماده ۲۵- هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد، هیچ‌یک از طرفین خارج از شرایط فسخ قرارداد موضوع بند(ح) ماده(۱۰) و بند(ز) ماده(۲۱) به‌تنهایی حق فسخ آن را ندارند.

  ج- متن زیر به عنوان یک ماده به قانون الحاق می‌شود:

  ماده الحاقی- دولت موظف است ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده(۲۷) قانون کار و دیگر مواد مربوطه قانونی با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی (کارگر، کارفرما و دولت) اقدام نماید.

  ماده الحاقی ۱۷- الحاقات زیر در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ صورت می‌گیرد:

  الف- یک تبصره به ماده(۳۸) قانون به شرح زیر اضافه می‌شود:

  تبصره- مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاه ثابت بوده و موضوع پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه اجراء می‌شود بر اساس لیست بیمه کارگاه بوده و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی می‌بایست با استناد به لیست بیمه پرداخت‌شده مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر نمایند.

  ب- متن زیر به عنوان یک ماده به قانون الحاق می‌شود:

  ماده الحاقی- نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاههای مذکور درج می‌شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاهها است.ماده الحاقی ۱۷- الحاقات زیر در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ صورت می‌گیرد:

  الف- یک تبصره به ماده(۳۸) قانون به شرح زیر اضافه می‌شود:

  تبصره- مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاه ثابت بوده و موضوع پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه اجراء می‌شود بر اساس لیست بیمه کارگاه بوده و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی می‌بایست با استناد به لیست بیمه پرداخت‌شده مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر نمایند.

  ب- متن زیر به عنوان یک ماده به قانون الحاق می‌شود:

  ماده الحاقی- نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاههای مذکور درج می‌شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاهها است.ماده الحاقی ۱۷- الحاقات زیر در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ صورت می‌گیرد:

  الف- یک تبصره به ماده(۳۸) قانون به شرح زیر اضافه می‌شود:

  تبصره- مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاه ثابت بوده و موضوع پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه اجراء می‌شود بر اساس لیست بیمه کارگاه بوده و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی می‌بایست با استناد به لیست بیمه پرداخت‌شده مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر نمایند.

  ب- متن زیر به عنوان یک ماده به قانون الحاق می‌شود:

  ماده الحاقی- نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاههای مذکور درج می‌شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاهها است.ماده الحاقی ۱۷- الحاقات زیر در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ صورت می‌گیرد:

  الف- یک تبصره به ماده(۳۸) قانون به شرح زیر اضافه می‌شود:

  تبصره- مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاه ثابت بوده و موضوع پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه اجراء می‌شود بر اساس لیست بیمه کارگاه بوده و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی می‌بایست با استناد به لیست بیمه پرداخت‌شده مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر نمایند.

  ب- متن زیر به عنوان یک ماده به قانون الحاق می‌شود:

  ماده الحاقی- نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاههای مذکور درج می‌شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاهها است.

  برچسب ها :

  نظرات