وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی نمین فاقد مطالعات دقیق و جامع است، از سرمایه‌گذاران این پروژه خواست تا با مراجعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری گروه بازرگانی شاهد بررسی‌ها و تحلیل‌های دقیق را در این حوزه انجام دهند چراکه با کلنگ‌زنی‌های بی‌نتیجه کار به جایی نمی‌برد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت که نمی‌خواست زیر بار کلنگ‌‌زنی بی‌سرانجام برود، اما بالاخره با قانع‌شدن از انجام عملیات زیربنایی در راه‌اندازی بر ۱۳ سال فراز و نشیب منطقه اقتصادی نمین پایان بخشید و آن را کلنگ زنی کرد.

وزیر صنعت معدن و تجارت که به همراه معاون اول رئیس جمهور ، و مشاور ارشد رئیس جمهور برای شرکت در اجلاس عمومی نظام مهندسی به اردبیل سفر کرده است وزیر صنعت به استان اردبیل، چندین طرح اقتصادی و صنعتی در شهرستان نمین کلنگ زنی و افتتاح شد.

در حال حاضر  ۱۵ منطقه ویژه اقتصادی در ایران راه اندازی شده است.