مدیریت بحران امری مغفول مانده در مازندران/ وظیفه ستاد بحران چیست؟

چاپ

آوای شمال/ مازندران به داشتن شرایط اقلیمی و آب و هوایی خاص خود همواره در معرض بحران قرار داشته به گونه ای که در تمامی فصول در این استان شاهد رخدادهای طبیعی و بحران هایی نظیر سیل ، زلزله ، آتش سوزی ، جنگل و …می باشیم.

از سویی اهمیت این استان با توجه به حجم زیاد مسافر در طول سال بر کسی پوشیده نیست و این مهم ایجاب می کند قبل از وقوع هر حادثه ای مراتب از طریق اداره کل مدیریت بحران استان با توجه به نقش و وظیفه ای که بر آن مدیریت محول شده اطلاع رسانی شود تا شاهد حداقل خسارت در اینگونه رویدادها باشیم

بر اساس بند «الف» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان  مدیریت بحران کشور :

پیشگیری به مجموعه اقداماتی گفته مَی شود که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطرپذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می‌دهد.

همچنین ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه های اطلاعاتی مراکز علمی ـ تحقیقاتی ذیربط و سازمانهای اجرایی مسئول و تشکیل مرکز مدیریت اطلاعات حوادث وابسته به سازمان به منظور هشدار به موقع قبل از وقوع حادثه احتمالی و اطلاع رسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه به مسوولان و مردم از وظایف اصلی ستاد مدیریت بحران در هر استانی است.

حال این سؤال به وجود می آید که در مورد حادثه سیلاب اخیر در بخش سرخ رود شهرستان محمودآباد اطلاع رسانی  و اقدامات به موقع و صحیح صورت گرفته است یا نه؟با توجه به شواهد و قرائن موجود دراین باره روشن است که عدم  اطلاع رسانی و آگاهی بعد از وقوع این حادثه باعث به وجود آمدن خسارات فراوانی به بخش های مختلف کشاورزی و تجاری شده است که مطمئناَ  در صورت آگاهی مردم و مسئولین شهرستانی از تبعات وخسارات آن کاسته می شد.

شواهد حاکی از آن است که ستاد بحران شهرستان تا قبل از وقوع سیل از  آن بی اطلاع بوده که این نبود آگاهی به عدم اطلاع رسانی  ستاد مدیریت بحران استان مازندران مربوط است.به طبع عدم گزارش و اطلاع رسانی از سوی ستاد بحران استان که یحتمل چند روز قبل از وقوع سیلاب در بخش سرخرود با توجه به طغیان آب در نواحی بالا دست شهرستان آمل و بلده از وقوع آن مطلع بودند،ستاد بحران شهرستان محمودآباد را در بی خبری و نا آگاهی قرار داده است.

با توجه به این موضوع که با افزایش میزان حجم آب در بستر رودخانه ها و سد منگل چند روز قبل از وقوع سیلاب ،کنترل و مهار آب مشکلاتی را به همراه داشته و با توجه به نقشه توپوگرافی و مسیر جاری شدن مقدار متنابهی آب در مجاری و کانال های خارج از مسیر عادی، کارشناسان و متخصصین امور مربوطه توانایی تخمین و  تعیین مقدار ومسیر سیلاب به پایین دست منطقه نور،محمودآباد،فریدونکنار را نداشته اند کمی دور از ذهن است.

مطمئنا کارشناسان با ردیابی سرشاخه های آب توانایی تشخیص میزان آب و مسیر حرکت آن را دارا بوده اند و با توجه به وقوع آن چند روز قبل تر از جریان و حرکت سیلاب بسمت دریا زمان و فرصت کافی برای اطلاع رسانی به ستاد بحران شهرستان های در معرض خطر را داشته اند.

عدم اطلاع رسانی و عدم شناخت و درک صحیح از وخامت اوضاع توسط ستاد مدیریت بحران استان مازندران موجبات بی خبری و آماده نبودن تیم های عملیاتی و اطلاع رسانی ستاد بحران در مناطق مورد هجوم سیلاب را فراهم آورده و باعث به وجود آمدن خسارت مالی فراوانی به بخش های کشاورزی، دامداری و مراکز پرورش ماهی و کسبه بخش سرخ رود شده است.

مردم زیان دیده ای که مطمئناً سئوال بسیاری این است : وظیفه ستاد مدیریت بحران استان در مواقع بحران چیست؟

*یادداشت از علی محمدزاده عضو انجمن متخصصان روابط عمومی ایران*