رزمایش عملیاتی مدافعان سلامت سپاه و بسیج

چاپ

۸آوای شمال/ صبح امروز  رزمایش عملیاتی مدافعان سلامت بسیج و سپاه با ذکر یاد و نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با هدف ضد عفونی و پاکسازی معابر و پخش لوازم بهداشتی در سطح شهرستان محمودآباد برگزار شد.

عکاس: علیرضا خوشخو

IMG_20200314_152908_470 IMG_20200314_152926_837 IMG_20200314_152912_290 IMG_20200314_152925_272 IMG_20200314_152913_757 IMG_20200314_152928_311 IMG_20200314_152910_070 IMG_20200314_152915_831 IMG_20200314_152918_512 IMG_20200314_152917_009 IMG_20200314_152907_045 IMG_20200314_152920_213 IMG_20200314_152923_414 IMG_20200314_152921_694
<
>