حضور حماسی مردم محمودآباد در پای صندوق های رأی/ گام دوم انقلاب با یاد حاج قاسم محکم برداشته شد

چاپ

آوای شمال/ امروز ۲ اسفند ۹۸ مردم انقلابی و ولایت مدار محمودآباد بار دیگر جمهوری اسلامی را تمدید کردند و با حضور حماسی خود در پای صندوق های رای گام دوم انقلاب را با یاد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی محکم برداشتند.

گزارش تصویری از مائده ابراهیمی

Negar_20200221_233913 Negar_20200221_233221 Negar_20200221_233928 Negar_20200221_233245 Negar_20200221_233938 Negar_20200221_233231 Negar_20200221_233947 Negar_20200221_233257 Negar_20200221_233307 Negar_20200221_233348 Negar_20200221_233336 Negar_20200221_233324 Negar_20200221_233357 Negar_20200221_233431 Negar_20200221_233900 Negar_20200221_232728 Negar_20200221_232656 Negar_20200221_233443 Negar_20200221_232614 Negar_20200221_232630 Negar_20200221_233643 Negar_20200221_233805 Negar_20200221_232754 Negar_20200221_233743 Negar_20200221_232821 Negar_20200221_233817 Negar_20200221_232839 Negar_20200221_233838 Negar_20200221_233041 Negar_20200221_233828 Negar_20200221_233203 Negar_20200221_233057
<
>