دیدار وزیر ارتباطات با مادر دو شهید

چاپ

 

آوای شمال/ به تازگی محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات کشور، پستی از ملاقات مردمی امروز خود با یک مادر شهید، پستی در اینستاگرام منتشر کرده است، متن پست وی به این شرح است:

“امروز در ملاقات مردمی دوره ای که هر ماه برگزار می شود میزبان مادر دو شهیدی بودم که با وجود کهولت و بیماری از مشکان نیریز برای دیدنم آمده بود و مرا با دعاها و اظهار لطف هایش شرمنده کرد. وقتی دیدم با این حال کیسه ای از گردوی نیریز برایم هدیه آورده و می گوید اگر تقاضایم قانونی است انجام دهید چون نمی خواهم مدیون خون پسرانم شوم انگار در مقابل کوهی از صبر و صلابت و گذشت ایستاده بودم.