مخالفت سنای پاکستان با طرح «معامله قرن»

چاپ

مخالفت سنای پاکستان با طرح «معامله قرن»

آوای شمال/ مجلس سنای پاکستان طرح موسوم به «معامله قرن» را رد کرد.

اعضای مجلس سنای پاکستان با بررسی قطعنامه ارائه شده توسط سناتور مشتاق احمد خان عضو ارشد حزب جماعت اسلامی بزرگترین حزب مذهبی این کشور، طرح معامله قرن را رد کردند.

سنای پاکستان با تصویب قطعنامه‌ای اعلام کرد که قویا با طرح رئیس جمهور آمریکا موسوم به معامله قرن مخالف است.

اعضای مجلس سنای پاکستان اعلام کردند که طرح معامله قرن نسبت به حقوق فلسطینی‌ها بی اعتنا و یکجانبه گرایانه است.

سخنگوی مجلس سنای پاکستان گفت مجلس سنای این کشور تنها مجلس سنا در منطقه است که طرح معامله قرن را رد کرده است.