پارلمان کویت به عفو نماینده محکوم به حبس به دلیل اهانت به عربستان رأی نداد

چاپ

پارلمان کویت به عفو نماینده محکوم به حبس به دلیل اهانت به عربستان رأی نداد

آوای شمال/ مجلس الأمه (پارلمان) کویت روز سه‌شنبه شاهد رأی‌گیری درباره پیشنهادات مربوط به عفو برخی زندانیان بود.

پارلمان کویت در این جلسه به پیشنهادی در خصوص عفو «عبدالحمید دشتی» نماینده سابق این کشور که به اتهام اهانت به عربستان سعودی، به صورت غیابی به ۶۵ سال حبس محکوم شده، رأی منفی داد.

پارلمان همچنین با پیشنهاد عفو شماری از افراد اعم از نمایندگان سابق و فعالان سیاسی که در ارتباط با یورش به پارلمان در سال ۲۰۱۱ به حبس محکوم شده‌اند، مخالفت کرد.

به نوشته روزنامه کویتی «الجریده»، پارلمان کویت با پیشنهاد عفو «باند العبدلی» و «زندانیان اندیشه و جاسوسی برای نهادهای خارجی» نیز مخالفت کرد.

جلسه دیروز همچنین شاهد نزاع بین برخی نمایندگان پارلمان بر سر پیشنهادات مربوط به عفو تعدادی از زندانیان بود.