دعوا برای خرید کتاب «مثنوی‌معنوی» مولانا در تاجیکستان

چاپ

آوای شمال/ یکی از خبرنگاران در تاجیکستان در توئیتر خود عکسی منتشر کرده که حاکی از صف طولانی برای خرید کتاب مولانا است و در نهایت به دعوا کشیده می شود.

 

دعوا برای خرید کتاب «مثنوی‌معنوی» مولانا در تاجیکستان