صادرات هزار تن نارنگی از مازندران

چاپ

آوای شمال/شهیدی فر مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به برنامه‌های جهاد کشاورزی برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی به کشور‌های منطقه، از صادرات بیش از هزار تن نارنگی مرغوب مازندران به کشور‌های حاشیه دریای خزر به ویژه روسیه خبر داد.

او همچنین از سیاستگزاری برای صادرات دیگر محصولات پائیزه باغی شامل کیوی و پرتقال خبر داد و افزود: از روز گذشته تاکنون بیش از ۲۰۰ تن کیوی به خارج از کشور صادر شده است.
مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران تنظیم بازار و قیمت این محصولات و تسهیل صادرات این محصولات را از ضروریات کشاورزی مازندران برشمرد و افزود: با راه اندازی بزرگترین پایانه صادرات محصولات کشاورزی و باغی شمال کشور در شهرستان جویبار در روز‌های آینده، این روند شتاب بیشتری به خود بگیرد.