راه حل جالب برای مقابله وانتشار ویروس از طریق USB

چاپ

آوای شمال/ این برنامه ویروس مورد نظر را از بین نمی برد و تنها اجازه ی اجرای فایل Autorun را دیگر نخواهد داد. کاربر بهتر است از ترکیب این دو برنامه استفاده کند. اگر برنامه Panda USB Vaccine را نصب کنید، دیگر نیازی نیست که به صورت غیر مستقیم درایو فلش رم را باز کنید و به راحتی می توانید با دوبار کلیک بر روی فلش رم آن را باز کنید بدون آنکه ترسی از اجرا شدن فایل تعریف شده در Autorun.inf داشته باشید.
تنها کاری که لازم است بکنید این است که از اجرایی شدن برنامه اطمینان حاصل نمائید.