بروجردی: پوست‌اندازی دانشگاه علمی‌کاربردی در مسیر مأموریت مهارت‌محوری

چاپ

آوای شمال/ مهدخت بروجردی علوی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس با اشاره به تمرکز دانشگاه بر ۵ محوراساسی گفت: دانشگاه علمی کاربردی در راستای رسالت خود برای کیفی سازی وضعیت آموزشی همه آزمون های خود را به صورت یکپارچه برگزار می کند و مأموریت گرایی و کیفیت بخشی را در دستور کارش دارد.

* امسال شاهد رشد و افزایش کارایی مراکز خواهیم بود

وی افزود: امسال همه مراکز علمی کاربردی براساس نوع مجوز فعالیتی که گرفتند ساماندهی می شوند و طبق ماموریتی که به آنها داده می شود فعالیت می کنند که با این اتفاق شاهد رشد و افزایش کارایی مراکز خواهیم بود.

* تحولات دانشگاه منجر به کاربردی شدن علم می شود

بروجردی ادامه داد: یکی دیگر از تغییر و تحولات این دانشگاه در حوزه پژوهش کاربردی شدن علم است که باید هر رشته ای دارای محیط کارگاهی باشد که در غیر این صورت به آن مرکز مجوز رشته داده نخواهد شد.

* دانشگاه در حال پوست اندازی است

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: این دانشگاه در موقعیت تغییر و تحول قرار دارد به طوری که در حال پوست اندازی و نزدیک شدن به ماموریت واقعی خودش است.